Vi är en frivilligorganisation som hjälper flyktingar säkert ta sig direkt från krigszonen till säkra sängplatser i Sverige, utan strul.

What we do

Take Ukrainian families from the Polish border and host for several days, providing accommodations, food and Internet connection

Find host families in Sweden who are willing to provide Ukrainian families with an accommodation and support for at least 2 month

Provide buses from Poland to Sweden , as well as an informational and provision support until Ukrainian families can meet their Swedish host families

About CareBridge

Vi finansieras via privata donationer av pengar och tid. Vi motiveras av vår sorg, ilska och frustration över Rysslands oprovocerade angrepp på ett demokratiskt land i vår geografiska närhet. Vi vill bekämpa krig med medkänsla och direkt aktion. Vi tror att vi gör det bäst genom att hjälpa till som individer, med ett minimum av mellanhänder och byråkrati. CareBridge bildades när Daveed och hans vänner reste till Krakow och började hyra hotellrum till Ukrainska barnfamiljer i behov av omedelbar hjälp. Det här är ett klipp från CNN om Daveed’s historia:

Get involved

Do you want to help out? Would you like to make a donation?
We need more HOSTS in Sweden. Find what we are looking for!

Make a donation
Goes directly towards, transport, medical evacuations, and matching refugees with volunteer host!
Become a host in Sweden
Can you offer 2 months of free housing and at least a week of food for 2 or more Ukrainian refugees? Then we can put you in contact with the people who need your help! More details >>

Become a volunteer

Join us and help to build our grassroots network of help-nodes!

How to get help from CareBridge?

Information for Ukrainian families who want to go to Sweden
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Slå på/av innehåll

      Telegram channel about helping Ukrainians in Sweden

      Facebook group “Nordic Ukraine Forum”